Gezinshuis Traverse GezinIntact
Tekening van een van onze kinderen

Samenwerking met gemeenten


In ons gezinshuis is plek voor zes tot zeven gezinshuiskinderen. De kinderen in ons gezinshuis zijn geplaatst door Stichting Oosterpoort, waarmee we voor de begeleiding van de kinderen samenwerken.

Binnen Gezinshuis Traverse werken we met de methoden Gezin Centraal en de eigen ontwikkelde methode GezinIntact.

GezinIntact


GezinIntact gaat over het zoveel als mogelijk en verantwoord intact houden van het oorspronkelijke gezinssysteem.
Binnen de gemeente/wijk waarin ons gezinshuis gevestigd is, willen wij laagdrempelige ondersteuning bij opgroeien en opvoeding bieden aan gezinnen om ons heen. Het verschil met reeds bestaand aanbod zit onder andere in onze 7 x 24 uurs aanwezigheid en in basis beschikbaarheid.

Voor de kinderen in ons gezinshuis zijn wij ervan overtuigd dat door in te zetten op contacten met ouders/familie het kind acceptatie voelt en daardoor grotere stappen kan maken in zijn of haar ontwikkeling.

Contact tussen ouders en kinderen hoeft niet beperkt te blijven tot 'afgesproken contactmomenten', maar kan worden uitgebreid.
Wij nodigen met name de ouders uit om wat vaker op bezoek te komen, mee te koken, mee te eten, et cetera.
Hiervoor geldt uitdrukkelijk de regel: 'ja, mits'. Dit betekent dat het effect op het kind altijd als uitgangspunt wordt genomen.

Over GezinIntact is in het voorjaar van 2018 een artikel verschenen in het Themanummer 21/1 'Doen of laten' van het tijdschrift 'Ouderschapskennis', een tijdschrift voor de studie van ouderschap, ouderschapsproblematiek en ouderbegeleidingsmethodiek, uitgegeven door Uitgeverij SWP, Amsterdam.

Kosten

Wij denken met GezinIntact een route te hebben gevonden om de kosten van de jeugdzorg te kunnen verminderen. Door laagdrempelige 'vinger aan de pols' denken wij sneller te kunnen anticiperen op vragen van en ontwikkelingen bij gezinnen waarmee wij contact hebben. Hiermee beogen wij te vermijden escalaties te voorkomen.


Wij vinden contact met de gemeenten erg belangrijk. In de komende tijd zullen wij inzetten op contact met de gemeenten, basisteams en Veilig Thuis.
CONTACT
Gezinshuis Traverse
Traverse 111
5361 TC Grave
06-55822281
info@gezinshuistraverse.nl
GEINTERESSEERD?
stuur ons een berichtje
MAIL ONS
Met je eigen emailpakket
met deze link

© 2018-2023 Gezinshuis Traverse