Gezinshuis Traverse GezinIntact
Tekening van een van onze kinderen

Onze visie


Het eerste thuis is het thuis waarin de kinderen geboren zijn.
Het gezinshuis is hun 'tweede thuis'.
De ouders zijn en blijven altijd hun ouders en wij kunnen en zullen de ouders nooit vervangen, want die zijn onvervangbaar.

Wij bieden de kinderen een 'tweede thuis' waarin zij kunnen opgroeien met respect voor het 'eerste thuis', het gezinssysteem waartoe de kinderen, samen met de ouders, broertjes en zusjes, behoren.
Om kinderen werkelijk in ons gezinshuis te 'laten landen' is het ontzettend belangrijk dat de ouders er achter staan dat hun kind bij ons opgroeit, hoe pijnlijk dat ook voor hen is.

Onze insteek is dat wij 'het samen willen doen', samen met de ouders. Niet omdat de ouders zouden falen, maar omdat het samen doen hun kind betere kansen biedt om zich te ontwikkelen. Wij zien dit als een vorm van co-opvoederschap.
Om dit voor het kind op een goede manier te kunnen vormgeven, is toestemming van de ouders nodig. Toestemming waardoor het kind niet hoeft te kiezen, maar in beide omgevingen mag zijn, zowel bij de ouders als in het gezinshuis.
Daarom vinden wij het ook belangrijk dat de ouders in het gezinshuis komen en, als dat past, meedoen in het dagelijkse gebeuren, zoals koken, eten, naar bed brengen, spelletjes doen, et cetera.

GezinIntact

Bovenstaande visie komt sterk tot uitdrukking in het concept 'GezinIntact'. Dit concept is in het gezinshuis tot stand gekomen en een stagiaire in ons gezinshuis, Lisanne, heeft hier haar afstudeeronderzoek naar gedaan. Onder de menuoptie GezinIntact kan een artikel hierover eventueel worden gedownload.

Deeltijd verblijf

De kinderen die bij ons wonen, wonen daar de meeste tijd van het jaar. Maar het komt ook voor dat een kind regelmatig weekenden en tijdens vakanties bij ouders of een ouder is.
Wij willen ook de mogelijkheid bieden van deeltijd verblijf. Hiermee bedoelen wij weekendopvang, vakantieopvang, opvang na school tot of tot en met de maaltijd, hulp bij huiswerk, et cetera.
En deeltijd kan ook heel flexibel in tijdsduur zijn: soms weinig, soms frequenter en/of langer. Dit afhankelijk van de individuele behoefte en gezinssituatie.


Wij komen niet in plaats van de ouders, maar staan naast hen.
CONTACT
Gezinshuis Traverse
Traverse 111
5361 TC Grave
06-55822281
info@gezinshuistraverse.nl
GEINTERESSEERD?
stuur ons een berichtje
MAIL ONS
Met je eigen emailpakket
met deze link

© 2018-2023 Gezinshuis Traverse