Gezinshuis Traverse GezinIntact
Tekening van een van onze kinderen

Goedenacht, van harte welkom!

Gezinshuis Traverse is een onderdeel van Stichting GezinIntact en is een kleinschalige woonvorm voor kinderen in de jeugdzorg.

Ons gezinshuis biedt de kinderen een veilige en stabiele woon- en leefsituatie.
Hier kunnen zij genieten van een zo normaal mogelijk gezinsleven.
Wij zijn mensen die leven vanuit ons hart en bieden 'persoonlijke en professionele nabijheid' en geen 'professionele afstand'.

Wij zijn een gezinshuis waar kinderen, vanuit ontspanning, veiligheid en acceptatie, weer meer en meer kunnen leren verbinding aan te gaan en zich daarvanuit verder als persoon ontwikkelen.

Voor de kinderen die bij ons wonen, is het gezinshuis hun tweede thuis.
En zij wonen in principe bij ons totdat zij zelfstandig kunnen wonen.
De samenstelling van ons gezinshuis op dit moment is te vinden onder 'ons gezinshuis'.
Gelet op deze samenstelling passen kinderen vanaf 12 jaar in principe het beste bij ons.

Wij streven ernaar om met de ouder(s) een gelijkwaardig partnerschap aan te gaan, waardoor er een verbinding kan ontstaan, een relatie waarin je nader tot elkaar komt.
Dit maakt het ook voor het kind heel rustig en overzichtelijk, want iedereen doet ertoe en wordt gezien en erkend, ook systemisch: het kind blijft het kind en de ouder blijft de ouder.

Gezinshuis Traverse heet daarom niet alleen de kinderen welkom, maar ook hun ouder(s) en geeft dit o.a. vorm door de ouder(s) de mogelijkheid te bieden om ook deel te nemen – in afstemming - aan het leven in het gezinshuis (eten, spelen, uitjes, bezoek school).
Wij zijn blij met het vaak positieve effect van deze ontspannen manier van contact met elkaar op zowel de ouder(s), het kind als hun onderlinge relatie.

Wij hanteren hierbij het principe van "ja, mits".
Hiermee bedoelen wij dat wij altijd zullen kijken naar het effect op het kind.
Insluiting stelt namelijk eisen aan zowel ons als de ouders. Een belangrijk uitgangspunt is dat de ouders werkelijk gericht zijn op samenwerking.

Deze website

Het menu is opgebouwd rond de verschillende doelgroepen: ouders, kinderen, zorgaanbieders,
gemeenten en andere professionals.
In het menu vindt je de voor jou specifieke informatie: voor jou, als ouder, voor de gemeente, zorgaanbieder of meer algemene informatie.


Uitdaging

Opgroeien in twee gezinnen....

Pure Energie groene stroom
CONTACT
Gezinshuis Traverse
Traverse 111
5361 TC Grave
06-55822281
info@gezinshuistraverse.nl
GEINTERESSEERD?
stuur ons een berichtje
MAIL ONS
Met je eigen emailpakket
met deze link

© 2018-2024 Gezinshuis Traverse